Lektion 3 – Resurser och dess påverkan

Vi diskuterar betydelsen av olika typer av resurser för utvecklingen av nyskapande projekt. Vilka resurser behövs? Är vissa resurser viktigare än andra? Hur hanteras anskaffningen av resurser? (Landström & Löwegren kap 3+8)(MLO) Viktiga faktorer att fundera över vid nystartande. •    Intressenter •    Beroenden •    Resursens värde Nystartade företag har ofta svårare att skaffa resurser •   Läs mer om Lektion 3 – Resurser och dess påverkan[…]

Lektion 2 – Hur påverkar kontext, individen och processen entreprenören och nyskapande projekt?

Vi diskuterar kontextens betydelse för utvecklingen av nyskapande projekt, tex hur vida vissa samhällen och vissa regioner är mer innovativa än andra. En annan aspekt som diskuteras är individen. Vad kännetecknar kreativa och entreprenöriella individer? Avslutningsvis diskuterar vi den innovativa processen. Är det så att vissa sätt att arbeta med nyskapande projekt är mer effektiva Läs mer om Lektion 2 – Hur påverkar kontext, individen och processen entreprenören och nyskapande projekt?[…]