Utbildning

 • Lektion 60 – Säljträning

  Här får du lära dig grunderna i säljteknik och träna på att tillämpa dem. (Landström & Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) Detta var en praktisk lektion och vi fick öva genom att göra. Jag tar med mig följande lärdomar från denna säljträning Det är viktigt med praktisk erfarenhet eller att man vet vad man pratar om.…

 • Lektion 57 – Retorik och argumentation

  Här lär du dig retorikens arbetsmetoder för att förbereda, strukturera och formulera er muntliga presentation. (Landström & Löwegren, kap 13)(SSA) Vid en presentation av din produkt/tjänst är det viktigt att Visa att idéen är unik. Se till att de tyngsta argumenten går fram. Göra det tydligt vad ni säljer. Tänka på att ni även säljer…

 • Lektion 51 – Retorik och kommunikation

  Här lär du dig grunderna i att kommunicera övertygande med hjälp av ord, röst och kroppsspråk. (Landström & Löwegren, kap 13)(SHE) Ethos, Vem? – Vad som sägs – Hur det sägs – Vem som säger det Skapa kontakt – Visa att du vet vad du pratar om – Visa att du tar dina mottagare på…

 • Lektion 50 – Tillväxt

  Denna lektion ägnas åt tillväxt. Vad är tillväxt och hur skall vi mäta tillväxt? Är tillväxt nödvändigtvis något bra? Varför växer en del företag medan andra inte gör det? Hur kan vi förklara tillväxt? (Landström & Löwegren, kap 14+15)(HLA) Begreppet tillväxt är komplext eftersom det finns otroligt många faktorer påverkar möjlig tillväxt. Enligt Klofsten krävs…

 • Lektion 49 – Att sälja sin idé

  Här får du lära dig vad man bör tänka på när man ska sälja sin ide och/eller produkt. (Landström & Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) En föreläsning med Mikael och Robert från företaget Pareto 80/20. Målet med all försäljning är vinna-vinna, alla parter ska vinna. Det är det enda hållbara i längden. Gratis ger gratis –…

 • Lektion 48 – Produkten på marknaden + Gästföreläsare

  Hur får vi ut produkten/tjänsten på marknaden? Hur gör man reklam utan att det kostar en massa pengar? Var har varumärket för betydelse, och vad ska man tänka på när man utvecklar ett? (L&L, kap 11)(MLO) Gästföreläsare Richard Laurits, Dinonline. Richard talade om skapandet av företag och gav nedan tips. Tips på ställen att få…

 • Lektion 46 – Resursanskaffning + Gästföreläsning

  Hur skaffar man resurser, och vad bör man tänka på? (Landström & Löwegren, kap 8)(MLO) Gästföreläsare Emma Agering, Basquer. Emma pratade om starten av sitt företag och gav nedan tips Det är viktigt att hitta rätt distributionskanaler. Fokusera på sökmotoroptimering om ni ska sälja på nätet. Marknadsför er via rätt kanaler (tidningsannonser är inte klickbara).…

 • Lektion 44 – Sammanfattning av projekt

  Den bästa inlärning är när ni kan granska vad ni har åstadkommit och jämföra med det ni hade tänkt göra och kanske vad andra har lyckats med. Ständigt lärande via egna erfarenheter. (Landström & Löwegren, kap 7 – Briner, kap 9)(BNI) Genomgång av adoptionsprocessen som är en standard modell för lansering av en ny produkt.…

 • Lektion 43 – Projektets olika faser

  Ett projekt kan pågå under många månader samtidigt som det händer saker i omvärlden. Ni skall kunna arbetet i projektets olika faser för att kunna nå målet och få nöjda kunder. (Artiklar)(BNI) En generell modell Initiering – Intressenten (ofta företagsledningen) lägger fram vad de tror kundens behov eller förväntningar är, samt lägger fram övergripande krav,…