Entrepreneurship & Innovation

Aiesec anordnade en Entrepreneurship & Innovations dag i Malmö den 30 Januari och jag tog mitt dit för att se vad de hade att erbjuda.

Det blev en del intressanta workshops och föreläsningar.

Seedcamp – I grunden en tävling för affärsidéer. Vem som helst kan ansöka och av de som ansöker väljs 20 idéer ut.  Dessa får sedan under en vecka i London utveckla idéerna med hjälp av professionella mentorer mm.

Up2u – Workshop i personlig utveckling men med skillnaden mot vanlig personlig utveckling att det var mer fokus på känslor.

Eon – Började med en presentation av energins historia. Fortsatte med att berättade om hur det ser ut idag och sedan försökte de belysa vad vi ställs inför i framtiden. Man inser att det inte kommer bli någon lätt uppgift att lösa. Behovet av energi kommer att bara att öka och de alternativa tekniker är för nya och ineffektiva för att lösa behovet på så kort tid som krävs. Sedan är det att få människor att bli mer energimedvetna och ändra vårt beteende och det vet vi alla hur svårt det är.

Mil institute – Ledarskapsutveckling och fokus var på frågan ”Hur fungerar ledare i en krissituation?” Vi gjode en övning som visade att vi i kris ofta har en förmåga att tro att vi själva är ansvariga för att lösa problemet nrä vi istället borde ta hjälp av andra.

Vi har en förmåga eller ett inlärt schema att se negativa mönster bättre än positiva. Kolla på följande mening, vad står det
opportunitiesarenowhere

Man behöver lära sig att se se skillnaden på problem och dilemma.
Problem har en lösning.
Dilemma har inte det utan är två delar man behöver balansera som ex.
Mycket arbete ger pengar, karriär mm men skadar det sociala och familjelivet
Mycket socialt och familj ger glädje men inga pengar
I ett dilemma gäller det att hitta en balans som ger det bästa för alla parter

Den kunskap som upplyste mig mest var nog
En ledare ska vara som en kompost, vara duktig på att ta skit och sedan omvandla detta och ge positiv energi och näring tillbaka.