Lektion 23 – Hur skapar man idéer?

Konkreta kreativa metoder i ett idélaboratorium ( Michanek, Hela)(JMI)

Jonas från Idélaboratoriet AB höll en föreläsning eller mer workshop om hur man genererar idéer och utvecklar dem.

En mycket givande och intressant workshop där jag insåg att man i stort sett kan ta vilket behov som helst och sedan komma på hundratals idéer om man har de rätta verktygen.

Vi testade två genereringsmetoder.
– Slumpordsassociering
– Egenskapspussel

Du kan läsa mer om metoderna i boken Idéagenten : en handbok i idea management.

Det var intressant att se hur stor skillnad resultatet av de olika genereringar gav och man insåg vikten av att blanda metoder vid idégenererings workshops.

Efter att man idégenererat är det dags att utveckla de framgenererade idéerna. Genom att gå igenom varje idé och lägga till extra information som det inte fanns tid i genereringsmomentet.

När alla idéer är utvecklade så börjar man rensa. Det finns givetvis många fler metoder att rensa bland idéerna. Den metod vi använda var att placera dem i diagram där den ena axeln är tiden för genomförande och den andra är kostnaden. De idéer som kostar minst och tar minst tid att göra är några att fundera över.