Lektion 46 – Resursanskaffning + Gästföreläsning

Hur skaffar man resurser, och vad bör man tänka på? (Landström & Löwegren, kap 8)(MLO)
Gästföreläsare Emma Agering, Basquer.

Emma pratade om starten av sitt företag och gav nedan tips
Det är viktigt att hitta rätt distributionskanaler.
Fokusera på sökmotoroptimering om ni ska sälja på nätet.
Marknadsför er via rätt kanaler (tidningsannonser är inte klickbara).
Jobba med sälj (anställ om kunskapen inte finns).

Föreläsning
Resurser
Kolla vilka resurser du har och vilka du behöver.
Fas 1: Human och socialkapital
Fas 2: Fysisk och organisatorisk kapital
Fas 3: Saknad av humankapital. Fas 3 kan leda till att man får insikten ”Detta är inte för mig”.
Fas 4: Inskaffning av humankapital
Fas 5: Tar tid att få resultat. Fas 5 leder antingen till insikten ”Detta är inte för mig” eller till ”Detta är en seg process”

Jobba hårt med trovärdighet. ”Act as if” bete dig som om att du är väldigt duktig och har en stabil grund.
Använd sociala förmågor till att nätverka och att skaffa nya resurser.
Kombinera resurserna till något värdeskapande.
Se till att institutalisera kunskap och förmågor i företaget.
Coopting legatimacy.
– Skapa legitimitet genom att associera dig med goda resurser.
– Genom bekräftelse från andra.
Coopting underutilized resourses.
– Låna resurser från andra.
– Tigga resurser från andra.
– Använd resurser som andra ratat.
– Förstärk den erhållna resursens värde inför andra.

Kolla resurspyramiden (Resource pyramid of value creator, Brush et al, 2001)

Se till att förändra resursbasen.
– Investera i nya resurser och ta hänsyn till omvärlden
– Utveckla och uppgradera nuvarande resurser
– Använd resurserna på flera olika marknader