Lektion 50 – Tillväxt

Denna lektion ägnas åt tillväxt. Vad är tillväxt och hur skall vi mäta tillväxt? Är tillväxt nödvändigtvis något bra? Varför växer en del företag medan andra inte gör det? Hur kan vi förklara tillväxt? (Landström & Löwegren, kap 14+15)(HLA)

Begreppet tillväxt är komplext eftersom det finns otroligt många faktorer påverkar möjlig tillväxt.

Enligt Klofsten krävs att man skapar en affärsplan för att ens möjliggöra tillväxt, för att sedan tillväxten ska komma krävs två steg för tillväxt.

  1. Förmågan att attrahera de resurser som är nödvändiga för fortsatt utveckling.
  2. Förmågan att hantera dessa resurser.

Affärsplanens åtta grundstenar

– Ide
– Produkt
– Marknad
– Organisation
– Kompetens
– Drivkrafter
– Kundrelationer
– Övriga relationer

En hel del forskning har kommit fram till följande tillväxtfaktorer.

Individen

– Hög utbildning, vid teknik och kunskapsorienterade verksamheter.
– Tidigare ledar erfarenhet.
– Fördel att ha flera personer med kompletterande kompetenser.

Företagets karaktär

– Unga små företag tenderar att växa snabbare.
– Viktigt att kunna delegera beslut.

Företagets strategi

– Villiga att ta in externt kapital och kompetens.
– Fokuserade på en marknad, konkurrerande och fördelaktig produkt/tjänst.
– Viktigt med nya produkter.
– Rekrytera externa ledare.