Affärsplan

 • Venture cup 2009

  Om du inte redan har gjort det är det dags att anmäla dig nu. Deadline för första delmomentet Affärsidé är den 3 nov. ”Venture cup är en affärsplan tävling som syftar till att inspirera och engagera människor med affärsidéer att ta ett steg närmare att förverkliga dem” Du kan läsa mer om venture cup syd…

 • Lektion 50 – Tillväxt

  Denna lektion ägnas åt tillväxt. Vad är tillväxt och hur skall vi mäta tillväxt? Är tillväxt nödvändigtvis något bra? Varför växer en del företag medan andra inte gör det? Hur kan vi förklara tillväxt? (Landström & Löwegren, kap 14+15)(HLA) Begreppet tillväxt är komplext eftersom det finns otroligt många faktorer påverkar möjlig tillväxt. Enligt Klofsten krävs…

 • Lektion 33 – Retorik i affärsplanen

  Affärsidén och affärsplanen ur ett retoriskt perspektiv. Hur ska ni kommunicera er affärsidé på ett effektivt sätt? Hur ska affärsplanen/projektplanen utformas för att ge en positiv bild av er och er idé? Hur får ni mottagaren att vilja läsa den? (Landström & Löwegren, kap 13)(SSA) Nästan ingen kommer att läsa affärsplanen från början till slut.…

 • Lektion 8 – Affärsidé och affärsplan

  Hur bygger vi upp idén till hur vi skall göra affärer (affärsplan) och vår förmåga att konkurrera? Beskriva innehållet i en affärsplan och kopplingar till projektplanen. Hur skapar vi mål – det vi vill sträva efter? (Referenslitteratur)(BNI) Gick igenom Porters värdekedja (value chain) Gick igenom Mckinseys Business system (engelska) Vad är en affärsidé? Ett instrument…