Intressenter

  • Lektion 17 – Projektprocesser (SAKNAS)

    Ni skall få se ett par olika projektprocesser som präglas av typen av projekt. Vi kartlägger projektets intressenter och potentiella marknader. (Landström & Löwegren, kap 7)(BNI) Alla läsare är välkomna att diskutera ovan ämne i kommentarerna.

  • Lektion 3 – Resurser och dess påverkan

    Vi diskuterar betydelsen av olika typer av resurser för utvecklingen av nyskapande projekt. Vilka resurser behövs? Är vissa resurser viktigare än andra? Hur hanteras anskaffningen av resurser? (Landström & Löwegren kap 3+8)(MLO) Viktiga faktorer att fundera över vid nystartande. •    Intressenter •    Beroenden •    Resursens värde Nystartade företag har ofta svårare att skaffa resurser •  …