Klimat

  • Lektion 37 – Roller

    Roller och organisering i grupper – olika deltagares bidrag till en grupp förstås utifrån hur det hjälper gruppen med dess uppgift – på samma sätt diskuteras hur en grupps arbete kan organiseras. (Hammar Chiriac, Hempel kap 5-6+8)(BBR) När man pratar om gruppen nämns ofta klimatet som syftar på något som är stabilt och karakteristiskt över…