Mål

  • Lektion 19 – Projektmål (SAKNAS)

    Ni skall få en klar bild av hur kundens behov leder fram till vad projektet skall sträva mot (målet) och att detta ligger i linje med kvalitet. Ni skall också få ett förslag på en struktur för projektets identitetshandling – projektplanen. (Landström & Löwegren, kap 7 – Briner, kap 6 – Artiklar)(BNI) Alla läsare är…