Tetra pak

  • Lektion 22 – Gästföreläsning Sven Andrén, Tetra pak

    Idéskapande/produktutveckling i stora företag. (Ingen)(Sven Andrén) Sven Andrén är ansvarig för idé och innovation på Tetra pak. Tankar från Sven Teknologin är svår att bli ensam om. På dagens marknad måste man använda tekniken på ett kreativt sätt för att bli unik. Det är mycket viktigt att implementera innovation i organisationen. Innovation är människor som…