Åtta grundstenar

  • Lektion 50 – Tillväxt

    Denna lektion ägnas åt tillväxt. Vad är tillväxt och hur skall vi mäta tillväxt? Är tillväxt nödvändigtvis något bra? Varför växer en del företag medan andra inte gör det? Hur kan vi förklara tillväxt? (Landström & Löwegren, kap 14+15)(HLA) Begreppet tillväxt är komplext eftersom det finns otroligt många faktorer påverkar möjlig tillväxt. Enligt Klofsten krävs…