Kontakter

  • Överföra Gmail kontakters födelsedagar till Google kalender

    Borde vara självklart att kunna överföra sina Gmailkontakters födelsedagar till ens Google kalender. Otroligt nog så har Google (som annars har otroligt smidiga lösningar på det mesta) inte någon smidig lösning på detta. Jag hittade dock ett sätt att göra det på (Engelska) även om enkelheten saknas. Det borde finns någon inställning i kontakter som…