Projektstyrning

  • Lektion 31 – Att styra projekt

    Som projektledare skall ni kunna styra projektet, så att planen följs, så att vi blir klara i tid till rimlig kostnad med förväntat resultat. (Landström & Löwegren, kap 7)(BNI) För att säkerhetsställa att projektet rör sig mot målet så måste man kontinuerligt kontrollera alla pågående aktiviteter. Genom dessa kontroller kan omfördelning av olika resurser göras…