Projetkfaser

  • Lektion 43 – Projektets olika faser

    Ett projekt kan pågå under många månader samtidigt som det händer saker i omvärlden. Ni skall kunna arbetet i projektets olika faser för att kunna nå målet och få nöjda kunder. (Artiklar)(BNI) En generell modell Initiering – Intressenten (ofta företagsledningen) lägger fram vad de tror kundens behov eller förväntningar är, samt lägger fram övergripande krav,…