Säljplanering

  • Lektion 60 – Säljträning

    Här får du lära dig grunderna i säljteknik och träna på att tillämpa dem. (Landström & Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) Detta var en praktisk lektion och vi fick öva genom att göra. Jag tar med mig följande lärdomar från denna säljträning Det är viktigt med praktisk erfarenhet eller att man vet vad man pratar om.…

  • Lektion 49 – Att sälja sin idé

    Här får du lära dig vad man bör tänka på när man ska sälja sin ide och/eller produkt. (Landström & Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) En föreläsning med Mikael och Robert från företaget Pareto 80/20. Målet med all försäljning är vinna-vinna, alla parter ska vinna. Det är det enda hållbara i längden. Gratis ger gratis –…