Trovärdighet

  • Lektion 46 – Resursanskaffning + Gästföreläsning

    Hur skaffar man resurser, och vad bör man tänka på? (Landström & Löwegren, kap 8)(MLO) Gästföreläsare Emma Agering, Basquer. Emma pratade om starten av sitt företag och gav nedan tips Det är viktigt att hitta rätt distributionskanaler. Fokusera på sökmotoroptimering om ni ska sälja på nätet. Marknadsför er via rätt kanaler (tidningsannonser är inte klickbara).…