affärside

  • Lektion 8 – Affärsidé och affärsplan

    Hur bygger vi upp idén till hur vi skall göra affärer (affärsplan) och vår förmåga att konkurrera? Beskriva innehållet i en affärsplan och kopplingar till projektplanen. Hur skapar vi mål – det vi vill sträva efter? (Referenslitteratur)(BNI) Gick igenom Porters värdekedja (value chain) Gick igenom Mckinseys Business system (engelska) Vad är en affärsidé? Ett instrument…

  • Prisutdelning Venture Cup 2008

    Jag och ett par av mina klasskompisar deltar i årets Venture cup och ikväll var vi på prisutdelningen för delmoment 1 Affärsidé. Det var mat, underrhållning, prisutdelning och mingel på Inkonst i Malmö. Tyvärr så vann vi inte men vi fick väldigt bra feedback på vår affärsidé och vi hoppas på att kunna leverera en…