Om

Kreatör med fokus på att förenkla vardagen för människor
"Jag ska gör världen mer användbar"

Människor interagerar dagligen med produkter/tjänster i vår omgivning. För att den interaktionen ska bli så smidig som möjligt är mycket arbete kvar att göra. Dåligt användbarhet, design och funktionalitet i produkter/tjänster är ett gissel för människor vilket ökar stress, ohälsa och ineffektivitet. Tillsammans kan vi skapa ett betydligt mer användbarare samhälle.

Kontakta mig