Hitta källan till nuvarande bakgrund i Windows 10

Kom inte ihåg vart orginalfilen till min nuvarande bakgrund i Windows 10 låg. Nedan tips ledde mig rakt på den.

http://winaero.com/blog/find-your-current-wallpaper-image-path-in-windows-10/