Gruppsammansättning

  • Lektion 15 – Grupprocesser, Social påverkan och livet i grupper

    Vi går igenom de vanligaste teorierna om hur vi påverkas i olika sociala sammanhang samt hur man kan förstå förutsättningar för samarbete i en grupp under dess utveckling. (Landström & Löwegren kap 10)(BBR) Teamets sammansättning är viktig om man vill nå framgång. Även om gruppen utvecklas över tid har forskning och erfarenheter inom branschen visat…