Innovation

  • Vertikal tidning, innovation på topp

    Såg den här innovativa idéen om en vertikal tidning genom bloggen Tankar om Innovation. Det första som dyker upp i mitt huvud när jag ser sådan här saker är ”Varför har ingen tänkt på det här förut?”. Idéen är ju helt klockren och det blir intressant och se hur lång tid det tar innan någon…

  • Lektion 22 – Gästföreläsning Sven Andrén, Tetra pak

    Idéskapande/produktutveckling i stora företag. (Ingen)(Sven Andrén) Sven Andrén är ansvarig för idé och innovation på Tetra pak. Tankar från Sven Teknologin är svår att bli ensam om. På dagens marknad måste man använda tekniken på ett kreativt sätt för att bli unik. Det är mycket viktigt att implementera innovation i organisationen. Innovation är människor som…