Omvärldsanalys

  • Lektion 27 – Omvärld och marknad

    Omvärldens och marknadens betydelse för idens genomförbarhet. Marknadsundersökningar, behövs dem? Affärsmodellens betydelse för framgång.(Landström & Löwegren, kap 5-6)(MLO) För att reducera risken vid nystartat av företag bör man göra en omvärldsanalys och en noggrann marknadsundersökning. Omvärldsanalys Fundera över följande, – Vad i omvärlden kan påverka en bra idé? – Vilka är kunderna? Säg aldrig att…