Presentation

  • Lektion 57 – Retorik och argumentation

    Här lär du dig retorikens arbetsmetoder för att förbereda, strukturera och formulera er muntliga presentation. (Landström & Löwegren, kap 13)(SSA) Vid en presentation av din produkt/tjänst är det viktigt att Visa att idéen är unik. Se till att de tyngsta argumenten går fram. Göra det tydligt vad ni säljer. Tänka på att ni även säljer…