Resurser

  • Lektion 3 – Resurser och dess påverkan

    Vi diskuterar betydelsen av olika typer av resurser för utvecklingen av nyskapande projekt. Vilka resurser behövs? Är vissa resurser viktigare än andra? Hur hanteras anskaffningen av resurser? (Landström & Löwegren kap 3+8)(MLO) Viktiga faktorer att fundera över vid nystartande. •    Intressenter •    Beroenden •    Resursens värde Nystartade företag har ofta svårare att skaffa resurser •  …