Säljsteg

  • Lektion 49 – Att sälja sin idé

    Här får du lära dig vad man bör tänka på när man ska sälja sin ide och/eller produkt. (Landström & Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) En föreläsning med Mikael och Robert från företaget Pareto 80/20. Målet med all försäljning är vinna-vinna, alla parter ska vinna. Det är det enda hållbara i längden. Gratis ger gratis –…