Windows XP

  • Remote access to mysql server

    Satt igår och försökte få till kopplingen från min laptop till min mysqlserver och det var inte speciellt svårt att hitta hur man skulle göra. Det var bara att googla på ”remote access to mysql server” hittade bland annat How can I setup a remote connection to MySQL?. Problemet var att efter jag gjort de…