Det här är inte okej, känner du igen…

Det här är inte okej, känner du igen dig i det här arbetsflödet så gå och snacka med din chef. Vi lever på 2000-talet och har otrolig kunskap om användbarhet, interaktion, design mm och vi ska inte behöva stå ut med jävla skitsystem som tar fokus från dina arbetsupgifter.

Vansinne i vården : Jävla skitsystem!

”Loggar in i Windows. Skriver id-nummer och lösenord. Loggar in i journalsystemet. Skriver id-nummer och lösenord. Loggar in i tidbokningssystemet. Skriver personnummer och lösenord. Loggar in i e-pos…