Klockren observation på hur viktigt det…

Klockren observation på hur viktigt det är som utvecklare att tänka på #användbarhet och hur användare använder systemen som utvecklas.

Vad gör hovmästaren med skärmen? : Jävla skitsystem!

Sådant här är mer regel än undantag. Det finns nästan inget datoriserat planeringssystem som används direkt. Själva planeringen görs och den dagliga driften körs på whiteboards eller i Excel (där inga…