Lektion 15 – Grupprocesser, Social påverkan och livet i grupper

Vi går igenom de vanligaste teorierna om hur vi påverkas i olika sociala sammanhang samt hur man kan förstå förutsättningar för samarbete i en grupp under dess utveckling. (Landström & Löwegren kap 10)(BBR)

Teamets sammansättning är viktig om man vill nå framgång. Även om gruppen utvecklas över tid har forskning och erfarenheter inom branschen visat att framgången ofta beror på teamets startpunkt.

Ledarskapet är mycket viktigt utan en duktig ledare som kan hålla ihop gruppen kan det låt gå utför.

Som entreprenör skapar man ofta
Homogena team – Man dras till människor som man vill jobba med och det är ofta kompisar. Den här formen medför ofta mindre konflikter, men tillväxt kräver
Heterogena team – Team där människor kompletterar varandra i kunskap, erfarenhet mm. Denna form ger ofta mer konflikter, men det positiva är att gruppens sammansättningen är dynamisk. Eftersom behoven förändras i olika skeden är detta något att önska.

Tar tid att bygga och matcha ett sammanhållet team, det kan krävas olika människor i olika faser.

Det är viktigt att tidigt diskutera deltagares mål och vilja. Sikta på att vara inriktade på samarbete, gemensam problemlösning och att lära av varandra så blir konflikterna mer konstruktiva.

Skapa en positiv kultur genom att förstå dina medarbetare, deras behov, önskningar och drivkrafter. Det krävs mycket kommunikation för att nå den förståelsen.

Slutligen delegera, ta hjälp, förmedla och försök inte göra att allt själv.