Lektion 37 – Roller

Roller och organisering i grupper – olika deltagares bidrag till en grupp förstås utifrån hur det hjälper gruppen med dess uppgift – på samma sätt diskuteras hur en grupps arbete kan organiseras. (Hammar Chiriac, Hempel kap 5-6+8)(BBR)

När man pratar om gruppen nämns ofta klimatet som syftar på något som är stabilt och karakteristiskt över en viss tid.

Typiska förhållningssätt vid en klimatmätning

+ Idétid
+ Idéstöd
+ Tillit
+ Utmaning
+ Frihet
+ Öppenhet
+ Debatt – Bidrar till ett positivt klimat (åsikter byts)

– Konflikt – Bidrar till ett negativt klimat (Personkonflikter)

Förväxla inte klimat med kulturen

Grupper & roller

Benne Sheats har tagit fram 13 grupper som är uppbyggda utifrån rollerna

+ Instrumentella roller – Ser till att saker blir gjorda

+ Socioemotionella roller – Får människor att må bra och jobba

– Självcentrerade roller – Kontraproduktiva människor

M. Belbin har en annan modell. Skillnaden mellan hans och Sheats är att alla rollerna i hans modell är konstruktiva.

Teamroller/funktioner

  • Samordnaren – Ordförande, organiserar, följer upp
  • Formare – Duktig på att peka med hela handen och få folk att följa den
  • Kontrollör – Analytisk, skarp, dock något kritisk
  • Tänkare – Idéspruta, överblick, lätt för att tappa intresset
  • Resursforskare – Vet var saker finns, kontaktnät, stundens geni
  • Genomförare – Arbetshäst, viktigt att jobba, ingen överblick
  • Avslutare – Håller tider, sista minuten fixare, Gnetig
  • Lagspelare – Ser till att alla mår bra
  • Expert – Spetskompetens på ett visst område

Vid grupper kan det vara bra att gå igenom ovan roller och se vad man har och inte har.

Något att tänka på är att köra en kort utvärdering av mötena efter dess slut. Där varje person får konstruktivt tala om vad han tycker och tänker.


Publicerat

i

av

Etiketter: