20 steg

  • Ett år senare

    Det har snart gått ett år sedan jag startade eget, tyvärr har det inte gått riktigt som jag hoppats. Kanske hade jag lyckats bättre jag för ett år sedan läst artikeln 20 steg för en rivstart i firman ifrån driva eget. Jag har i alla fall lärt mig en hel del under det senaste året…