Barriärer

  • Lektion 8 – Affärsidé och affärsplan

    Hur bygger vi upp idén till hur vi skall göra affärer (affärsplan) och vår förmåga att konkurrera? Beskriva innehållet i en affärsplan och kopplingar till projektplanen. Hur skapar vi mål – det vi vill sträva efter? (Referenslitteratur)(BNI) Gick igenom Porters värdekedja (value chain) Gick igenom Mckinseys Business system (engelska) Vad är en affärsidé? Ett instrument…