Lektion 8 – Affärsidé och affärsplan

Hur bygger vi upp idén till hur vi skall göra affärer (affärsplan) och vår förmåga att konkurrera? Beskriva innehållet i en affärsplan och kopplingar till projektplanen. Hur skapar vi mål – det vi vill sträva efter? (Referenslitteratur)(BNI)

Gick igenom Porters värdekedja (value chain)

Gick igenom Mckinseys Business system (engelska)

Vad är en affärsidé?

 • Ett instrument för styrning
 • Ska skapa mervärde
 • Ska skapa förväntningar
 • Ska tala om vem vi riktar oss till?
 • Ska tala om vad vi erbjuder?
 • Ska tala om hur vi skapar erbjudandet?

För att ta så mycket marknad som möjligt kan man skapa barriärer, vilket innebär att man skapar system eller behov som medför att kunderna har svårt eller inte kan byta leverantör.

Man ska fokusera på att vara ”Bättre än..?” Vilket man gör genom att fokusera på de 4 p:na, Produkt, Plats, Pris och Påverkan.

Affärsidéen – Beskriver var man befinner sig (nuläget).
Affärsplanen, strategin genom projektet – Beskriver vägen till målet.
Målet – Beskriver vart man vill komma.

Vad är en affärsplan?

 • Ska skapa perspektiv på den dagliga verksamheten
 • Ska värdera insatserna
 • Ska granska konkurrenterna
 • Ska försöka se de ekonomiska sambanden
 • Ska fastställa målen