Lektion 9 – Gästföreläsning Norma Andersson AstraZeneca

Exempel på nyskapande projekt 3 (Ingen kurslitteratur)(Norma Andersson)

Norma Andersson från AstraZeneca berättade om hur man jobbar med projekt på AstraZeneca.

Syssla inte med läkemedel om du inte älskar enormt mycket pappersarbete.

Det tar väldigt lång tid att ny utveckla ett läkemedel ca 10-15år.
För att öka kvaliteten så kan projektteam bytas ut under ett pågående projekt.

Vid projekt som pågår under en lång tid gäller det att skapa en miljö där det är positivt att stanna i tid och stoppa projektet. ( Detta bla för att inte knäcka människor som jobbat länge med ett projekt, man måste lära sig att ”kill your darlings”)

Projekt i läkemedelsbranschen avslutas sällan med lansering utan fortsätter som forskningsstöd där man letar efter ”pluseffekter” med produkten.

En av de svåraste sakerna med deras förbättringsprojekt (projekt som effektiviserar arbetet) i en organisation är implementering och acceptans bland medarbetarna.