Gästföreläsare

  • Lektion 9 – Gästföreläsning Norma Andersson AstraZeneca

    Exempel på nyskapande projekt 3 (Ingen kurslitteratur)(Norma Andersson) Norma Andersson från AstraZeneca berättade om hur man jobbar med projekt på AstraZeneca. Syssla inte med läkemedel om du inte älskar enormt mycket pappersarbete. Det tar väldigt lång tid att ny utveckla ett läkemedel ca 10-15år. För att öka kvaliteten så kan projektteam bytas ut under ett…

  • Lektion 6 – Gästföreläsare Olof Jarlman Q-day

    Exempel på nyskapande projekt 2 (Ingen kurslitteratur)(Olof Jarlman) Olof Jarlman en av initiativtagarna till Q (en ideel förening) berättade om hur det hela startade och vad deras mål är. ”uppmuntra och bidra till kreativa gränsöverskridande, skapande aktiviteter och synliga spår i stadsbilden.” För att nå detta mål jobbar de med två linjer – Q-day, ett…

  • Lektion 4 – Gästföreläsare Christer Månsson grundare av Aspiro

    Exempel på nyskapande projekt (Ingen litteratur)(Christer Månsson) Christer berättade historien om hur han och hans partners grundade, byggde upp och till slut sålde Aspiro. Samt avslutade han med vad han nu håller på med. Lärdomar från start till slut. Vad kunde ha gjorts annorlunda i inledningsfasen? Behåll ägarmajoritet Välj om möjligt ägare Entreprenörskunskap i styrelsen…