Lektion 4 – Gästföreläsare Christer Månsson grundare av Aspiro

Exempel på nyskapande projekt (Ingen litteratur)(Christer Månsson)

Christer berättade historien om hur han och hans partners grundade, byggde upp och till slut sålde Aspiro. Samt avslutade han med vad han nu håller på med.

Lärdomar från start till slut.
Vad kunde ha gjorts annorlunda i inledningsfasen?

 • Behåll ägarmajoritet
 • Välj om möjligt ägare
 • Entreprenörskunskap i styrelsen
 • Förvänta inte snabb förändring hos slutkund, förändring tar tid

Viktigt att ha koll på marknaden, se till att man ligger rätt i tiden. Det kan gå snabbt, så se till att företaget hänger med, utbildning, ledning mm. Det är mycket jobb med att få in pengar.

Vad kunde ha gjorts annorlunda i utvecklingsfasen?

 • Industriella ägare
 • Affärsfokus samt kompetensutveckling i styrelse
 • Behåll kylan
 • Bättre rekrytering
 • Ta det lugnare med press och investering

Vad kunde ha gjorts annorlunda i expansionsfasen?

 • Ingen notering av aktie
 • Förändra styrelsen utefter förutsättningarna
 • Kyla i rekrytering
 • Kontrollera så gott det går informationsspridningen
 • Organisationsförändring i harmoni med företagskulturen

Vad kunde ha gjorts annorlunda efter kraschen?

 • Fastna inte i ekorrhjulet
 • Frigöra sig från investerarlöften
 • Radikala nedskärningar
 • Förändra bolaget tillsammans med anställda

Slutreflektion: Initiala kritiska nyckelfrågor måste lösas omedelbart låt dem in flyta med. Tänk aldrig ”Det löser sig senare” när det kommer till prioritet 1 problem.