Lektion 6 – Gästföreläsare Olof Jarlman Q-day

Exempel på nyskapande projekt 2 (Ingen kurslitteratur)(Olof Jarlman)
Olof Jarlman en av initiativtagarna till Q (en ideel förening) berättade om hur det hela startade och vad deras mål är.

”uppmuntra och bidra till kreativa gränsöverskridande, skapande aktiviteter och synliga spår i stadsbilden.”

För att nå detta mål jobbar de med två linjer
– Q-day, ett årligt återkommande arrangemang
– Q-Signs, en ständigt pågående rörelse med allt från mindre happenings till synliga och bestående spår i stadsbilden — vattenfall, bumerang med mera.

Tankar från Olof

– När någon frågar efter frivilliga och du känner att du kan tillföra något eller lära dig något, ta steget.

– I många projekt så är det en väldigt utdragen inledningsfas, det tar tid och etablera något nytänkande det är många hjärnor som måste omvändas.

– I sådana här projekt är det viktigt med en kreativ styrelse.

– Många av dagens företag har svårt att tänka kreativt eftersom de är vana att bli ombedda att göra något och inte själva vara initiativtagare.

– Även om man har en affärsplan som är noggrant utarbetad så kan det vara svårt att genomföra den.

– Det tar länge tid än du väntat dig att omvända företag.

– Det är ett enormt arbete bakom för att skapa den eftertraktade miljö.