Q-day

  • Lektion 6 – Gästföreläsare Olof Jarlman Q-day

    Exempel på nyskapande projekt 2 (Ingen kurslitteratur)(Olof Jarlman) Olof Jarlman en av initiativtagarna till Q (en ideel förening) berättade om hur det hela startade och vad deras mål är. ”uppmuntra och bidra till kreativa gränsöverskridande, skapande aktiviteter och synliga spår i stadsbilden.” För att nå detta mål jobbar de med två linjer – Q-day, ett…