Utvecklingsfas

  • Lektion 4 – Gästföreläsare Christer Månsson grundare av Aspiro

    Exempel på nyskapande projekt (Ingen litteratur)(Christer Månsson) Christer berättade historien om hur han och hans partners grundade, byggde upp och till slut sålde Aspiro. Samt avslutade han med vad han nu håller på med. Lärdomar från start till slut. Vad kunde ha gjorts annorlunda i inledningsfasen? Behåll ägarmajoritet Välj om möjligt ägare Entreprenörskunskap i styrelsen…