Lektion 3 – Resurser och dess påverkan

Vi diskuterar betydelsen av olika typer av resurser för utvecklingen av nyskapande projekt. Vilka resurser behövs? Är vissa resurser viktigare än andra? Hur hanteras anskaffningen av resurser? (Landström & Löwegren kap 3+8)(MLO)

Viktiga faktorer att fundera över vid nystartande.
•    Intressenter
•    Beroenden
•    Resursens värde

Nystartade företag har ofta svårare att skaffa resurser
•    Informationsasymmetri – Alla inblandade parter har inte samma information, exempel så har de flesta parter en ”need to know” grund. Bland annat pga att man inte vill avslöja allt som har med projektet att göra.
•    Osäkerhet – Alla parter har inte samma övertygelse om projektets mål och slutfas. Skaparen är troligtvis betydligt mer övertygad om att projektet kommer att lyckas än vad andra inblandade är.

Nyföretagare brister ofta när det kommer till affärshuvud, många har inte kunskapen som behövs för att leda ett företag till framgång och behöver därför ofta komplettera denna kunskap.

Frågor att ställa sig vid projekt angående resurser.
– Vilka intressenter har vi i det här projektet?
– Hur kan de påverka oss?
– Hur ska vi förhålla oss gentemot dem?