Lektion 11 – Projektprocessen

Projekt leder till förändring och skiljer sig från det dagliga arbetet. Vi beskriver hur aktiviteterna hänger samman till processer och hur den ursprungliga idén påverkar processen. (Artiklar)(BNI)

Ett projekt är ett tillfälligt åtagande med syfte att förändra.

Att driva projekt är ett dyrt arbetssätt.

Vi gick igenom PMIs modell (hittar ingen bra modell på nätet kommentera gärna om ni känner till någon)

Projektmodellen baseras på
Initiering – Bereda/planera – Genomföra

I initieringsskedet gäller det att fundera över

  1. Idéstudie – Tänk på nyttan, hur stor bärandekraft och vilket värde ger idéen.
  2. Förstudie – Vad behövs för att förverkliga idéen? Har vi den kunskapen?
  3. Mål – Vilken prestanda ska finnas? När ska det vara klart? Vad får det kosta?

Projektprocessens grunder

  1. Koncept – Vilka egenskaper ska produkten ha?
  2. System – Huvudfunktioner definieras
  3. Detalj – Beskrivning av produkten
  4. Prototyp – Test och validering, verifiering
  5. Överlämning – Utbildning mm
  6. Avslut – Stänga projektet och reflektera