Projektprocess

  • Lektion 17 – Projektprocesser (SAKNAS)

    Ni skall få se ett par olika projektprocesser som präglas av typen av projekt. Vi kartlägger projektets intressenter och potentiella marknader. (Landström & Löwegren, kap 7)(BNI) Alla läsare är välkomna att diskutera ovan ämne i kommentarerna.

  • Lektion 11 – Projektprocessen

    Projekt leder till förändring och skiljer sig från det dagliga arbetet. Vi beskriver hur aktiviteterna hänger samman till processer och hur den ursprungliga idén påverkar processen. (Artiklar)(BNI) Ett projekt är ett tillfälligt åtagande med syfte att förändra. Att driva projekt är ett dyrt arbetssätt. Vi gick igenom PMIs modell (hittar ingen bra modell på nätet…