Lektion 17 – Projektprocesser (SAKNAS)

Ni skall få se ett par olika projektprocesser som präglas av typen av projekt. Vi kartlägger projektets intressenter och potentiella marknader. (Landström & Löwegren, kap 7)(BNI)

Alla läsare är välkomna att diskutera ovan ämne i kommentarerna.