Lektion 18 – Var kommer idéer ifrån? + Introduktion av lärjournal

Var kommer idéer ifrån? Presentation av entreprenörskapsorganisationer vid Lunds universitet mm. Introduktion till lärjournal. (Artiklar)(MLO + Gäster)

Venture Cup
VentureLab
Öresund Entrepreneurship Academy

Idéer kan man få var som helst och när som helst. Man kan inspireras av allt man stöter på under dagen. Idéer kan skapas när som helst eller genereras med olika metoder. Det viktiga är att skapa ett system där man kontinuerligt skriver ned idéerna när man får dem. På detta sättet så kan man gå tillbaka och efter hand revidera idéerna och utveckla dem.

Ett system eller metod att få ned sina idéer är att börja med en journal.  En Journal är en dagbok eller loggbok där du skriver ner reflektioner, frågor, lärdomar mm som sker under dagarna. Genom att skriva ner sina tankar så får man dem dels på papper och man reflekterar och repeterar sådant man har varit med om.

Olika sätt att föra journal

  • Strukturerad/ostrukturerad – Antingen skriver du ner allting rakt upp och ner eller så delar du in dina anteckningar i olika kategorier.
  • Berättelse
  • Punktform