Disposition

  • Lektion 33 – Retorik i affärsplanen

    Affärsidén och affärsplanen ur ett retoriskt perspektiv. Hur ska ni kommunicera er affärsidé på ett effektivt sätt? Hur ska affärsplanen/projektplanen utformas för att ge en positiv bild av er och er idé? Hur får ni mottagaren att vilja läsa den? (Landström & Löwegren, kap 13)(SSA) Nästan ingen kommer att läsa affärsplanen från början till slut.…