Lektion 33 – Retorik i affärsplanen

Affärsidén och affärsplanen ur ett retoriskt perspektiv. Hur ska ni kommunicera er affärsidé på ett effektivt sätt? Hur ska affärsplanen/projektplanen utformas för att ge en positiv bild av er och er idé? Hur får ni mottagaren att vilja läsa den? (Landström & Löwegren, kap 13)(SSA)

Nästan ingen kommer att läsa affärsplanen från början till slut. Intressenter är intresserade av olika delar och kommer att fokusera på det.

Krav på affärsplan

– Fullständig, läsaren ska få svar på alla sina frågor.
– Kortfattade, Gå rakt på sak och skippa utfyllnad.
– Saklig, tvinga på läsaren dina åsikter och fakta. Åsikter bör gå att kontrolleras.
– Exakt, använd exakta siffror och begrepp.
– Övertygande, Lätt att känna till allt själv och man måste se till att allt det som är självklart för dig komma fram på ett tydligt sätt.
– Överskådlig, Tydlig, hierarkisk disposition.

  • Innehållsförteckning
  • Sammanfattning
  • Bilder/grafer
  • Styckeindelning

Tips

– Låt skrivandet bli en del av utvecklingen, utveckla texten i takt med projektet.
– Om flera skriver sätt ihop allt i ett tidigt skede för att skapa kontinuitet
– Datummärk versioner
– Sammanfattning och inledning sist
– Skumma igenom och se över helheten. Rubriker, layout mm
– Låt andra läsa och tycka
– Korrekturläs
– Kontrollera utskriften


Publicerat

i

av

Etiketter: