Kommunikation

  • Lektion 51 – Retorik och kommunikation

    Här lär du dig grunderna i att kommunicera övertygande med hjälp av ord, röst och kroppsspråk. (Landström & Löwegren, kap 13)(SHE) Ethos, Vem? – Vad som sägs – Hur det sägs – Vem som säger det Skapa kontakt – Visa att du vet vad du pratar om – Visa att du tar dina mottagare på…

  • Lektion 38 – Gruppövningar

    Olika övningar genomför för att tydliggöra några grundläggande krav för ett bra samarbete i en grupp. Fokus är på gruppen och dess fungerande. (Ingen)(BBR) En lektion där vi praktiskt fick testa envägskommunikation, falsk tvåvägskommunikation och tvåvägskommunikation. Varje övning krävde 3 personer där 2 personer skulle sitta rygg mot rygg och 1 skulle övervaka så att…