Lektion 51 – Retorik och kommunikation

Här lär du dig grunderna i att kommunicera övertygande med hjälp av ord, röst och kroppsspråk. (Landström & Löwegren, kap 13)(SHE)

Ethos, Vem?
– Vad som sägs
– Hur det sägs
– Vem som säger det

Skapa kontakt
– Visa att du vet vad du pratar om
– Visa att du tar dina mottagare på allvar
– Visa att du har grundläggande värderingar som du delar med och har gemensamhet med mottagaren.

Logos, Vad?
– Fakta
– Förnuft
– Sak innehåll
– Statistik

Pathos, Hur?
– Känslor
– Värderingar

Handlingstopiker
Vad? (Gör vi?)
Vem? (Är vi?)
Varför?
När?
Var?
Hur?
Med hjälp av vad?

Presentationstips
Inledning – Visa vilka vi är och visa kunskap.
Visa att man ser publiken.
Alla ska vara engagerade även de som inte pratar.
Ta plats i rummet, ta ett steg framåt.
Fokusera PowerPoint i logosdelen.