Lektion 57 – Retorik och argumentation

Här lär du dig retorikens arbetsmetoder för att förbereda, strukturera och formulera er muntliga presentation. (Landström & Löwegren, kap 13)(SSA)

Vid en presentation av din produkt/tjänst är det viktigt att

  • Visa att idéen är unik.
  • Se till att de tyngsta argumenten går fram.
  • Göra det tydligt vad ni säljer.
  • Tänka på att ni även säljer er själva.

Vid presentation så lägg fram tesen för ditt framförande ex. Rök inte!
fortsätt sedan att argumentera för tesen (svara på varför) ex. Du får cancer, du får dålig hy, det är dyrt mm

Tänk på att innan presentationen testa

  • relevansen på argumenten.
  • acceptansen på argumenten.
  • hållbarheten på argumenten.
  • även motargument.

Tänk även på att vara väl insatt i logos delen.

Glöm inte att lägga upp för frågor i slutet på presentationen.

Avsluta på ett artigt sätt. Tacka och öppna för fortsatt kommunikation.